Administratorem danych osobowych wskazanych w powyższym formularzu jest Dom  Nieruchomości  z siedzibą w Bielsku Podlaskim (17-100) przy ul. Adama Mickiewicza 58 lokal 10 . Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie w celu późniejszego kontaktu i odpowiedzi na przesłane zapytanie. Informujemy o przysługującym Państwu prawie dostępu do treści danych oraz prawie ich poprawiania i usuwania, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 1182 oraz późń. zmianami)